SYYSKOKOUS

27.10.2021 klo 18:30

Kokous pidetään kehitysvammaisten kerhon yhteydessä Säkylän seurakuntatalolla. Katso esityslista.

Aika: 27.10.2021 klo 18:30 - 20:15

Paikka: Säkylän seurakuntatalo. Tuulimyllyntie 21, Säkylä

Alkaa kahvitarjoilulla.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Erovuoroisten hallituksen jäsenille valitaan jatkoaika tai seuraaja. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain tässä syyskokouksessa.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6. Hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
7. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu ja hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, mikäli valitaan tilintarkastus otettavaksi yritykseltä ei varatilintarkastajaa tarvita
9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista tulevalle vuodelle
10. Muut esitetyt asiat *
11. Kokouksen päättäminen

*Asiasta, jonka jäsenet haluavat käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.