KEVÄTKOKOUS

25.3.2024


Sääntömääräinen kevätkokous pidetään seurakunnan kerhon yhteydessa 17.4.2024 klo 18:30 - 20:15 Säkylän seurakuntatalossa, Tuulimyllyntie 21. Kokouksessa esitetään viime vuoden vuosikertomus ja tuloslaskelma. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

ESITYSLISTA

1.§         Kokouksen avaus

2.§         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.§         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.§         Hyväksytään esityslista

5.§         Esitellään vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta

6.§         Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7.§         Valitaan edustajat ja varaedustajat Tukiliiton liittokokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi

8.§         Päätetään, missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut tarvittaessa julkaistaan

9.§         Päätetään yhdistykselle tehdyistä aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista

10.§       Kokouksen päättäminen